ПОШУК
Область
Район (місто)
Місто (мікрорайон)
Тип нерухомості
Тип будівлі
ДЕТАЛЬНІШЕ
Площа
віддо
Кімнат
віддо
Ціна
віддо
за все
кв.м.
гривня
долар (25.14)
євро (27.74)
Оренда
Кредитування
ПАТ "Кредобанк"

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99.6%. Іншими акціонерами є  близько 80 українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб.

 ПАТ "КРЕДОБАНК" віднесений до 2-ї групи “Великі банки” за класифікацією Національного банку України.

Регіональна мережа ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує 115 відділень й охоплює більшість областей України. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 288 власних банкоматів. Клієнтами Банку є близько 39 тис. юридичних осіб та підприємців та понад 404 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.

Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.

ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.
 

 

Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.10.2014 року (за даними НБУ):


∙ чисті активи – 5 572,9 млн. грн.
∙ кредитний портфель (брутто) – 3 033,9 млн. грн.
∙ кошти фізичних осіб – 1 895,2 млн. грн.
∙ кошти юридичних осіб – 1 605,7  млн. грн.
∙ статутний капітал – 1 919 млн. грн.

Згідно рейтингу Національного банку України ПАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.10.2014 р. займає:


∙ за величиною активів – 35 місце;
∙ за обсягом кредитів наданих фізичним особам – 23 місце;
∙ за обсягом коштів фізичних осіб – 33 місце;
∙ за обсягом коштів юридичних осіб – 32 місце;

∙ за величиною статутного капіталу – 23 місце;

 

 

ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р.  № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

 

 

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
3) розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:
1) неторговельні операції з валютними цінностями;
2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками;
3) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
4) ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
6) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
7) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
8) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
9) торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках;

ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:
1) брокерську діяльність,
2) дилерську діяльність,
3) андерайтинг,
4) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:
1) інвестицій;
2) випуску власних цінних паперів;
3) зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
4) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
5) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

ПАТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації банків Львівщини, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації  Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Дата публікації: 08-01-2015
Гарячі пропозиції
Copyright 2010 RieltBud